Vottun á veiðum

Vottun á ábyrgum fiskveiðum 

Tilgangur vottunar er að sýna fram á með gagnsæjum hætti að staðið er að fiskveiðum og fiskveiðistjórnun á Íslandi á ábyrgan og viðurkenndan hátt í samræmi við kröfur Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna, FAO. Stefnt er að því að gera íslenskan sjávarútveg þekktan fyrir ábyrgar veiðar og er verkefninu „Iceland Responsible Fisheries“ ætlað að efla bæði innra starf í greininni og kynningu á erlendum vettvangi. 

Meginmarkmið með vottun Ábyrgra fiskveiða er að standa vörð um alþjóðlega viðurkennd grundvallaratriði í stjórnun fiskveiða, staðfesta ábyrga stjórnun á veiðum íslenskra skipa innan íslenskrar efnahagslögsögu og úr deilistofnum og stuðla að samfélagslegri vitund og samkomulagi um mikilvægi ábyrgrar fiskveiðistjórnunar.

Vottun ábyrgra fiskveiða undir merkjum Iceland Responsible Fisheries (IRF) felur í sér faglega og óháða vottun þriðja aðila á fiskveiðum Íslendinga. Hún staðfestir ábyrga fiskveiðistjórnun og góða umgengni um auðlindir sjávar.

Skilyrði fyrir IRF vottun er:

1. Formlegt og skipulagt fiskveiðistjórnunarkerfi

2. Aflaregla og áætlanir um langtíma nýtingu stofnsins

3. Fiskistofnar ekki ofveiddir og það staðfest með vísindalegum rannsóknum og metið af óháðum aðila

4. Virkt eftirlit og stjórnkerfi til að stjórna veiðum og skrá afla

5. Áhrif veiða á vistkerfið skulu vera takmörkuð með skilgreindri aðferðafræði

Certification

The Iceland Responsible Fisheries, third party certification verifies Icelandic fisheries to the highest level of assurance. See how it works.

View All Videos
Certification

Vottun byggð á viðmiðum FAO

Alþjóðasamfélagið hefur skilgreint hvað felst í góðri stjórn fiskveiða á vettvangi FAO og er vottunarferlið unnið samkvæmt ströngum alþjóðlega viðurkenndum kröfum. Staðlarnir sem notaðir eru við úttekt vottunaraðila byggja á samþykktum FAO, Siðareglum FAO í fiskimálum (1995) og Leiðbeiningum FAO um umhverfismerkingar og vottun vegna veiða úr villtum fiskistofnum (2005/2009).

Viðmið FAO sem vottað er eftir og skilyrði fyrir því að fiskistofn geti hlotið vottun er:

  • Fyrir hendi er formlegt og skipulagt fiskveiðistjórnunarkerfi og áætlanir um nýtingu stofnsins 
  • Fiskistofnar skulu ekki vera ofveiddir og það skal staðfest með vísindalegum rannsóknum og metið af óháðum erlendum sérfræðingum
  • Fyrir hendi skal vera virkt eftirlit og stjórnkerfi til að stjórna veiðum og skrá afla 
  • Áhrif veiða á vistkerfið eru takmörkuð með skilgreindri aðferðafræði
  • Vottunin staðfestir því ábyrga fiskveiðistjórnun og góða umgengni um auðlindir sjávar

Viðurkenning af hálfu GSSI


Vottunarverkefni ÁF hefur hlotið viðurkenningu af hálfu Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI). Það hefur staðist allar lykilkröfur sem settar eru fram í úttekt GSSI á starfsemi og fiskveiðistaðli ÁF en kröfur GSSI byggja fyrst og fremst á samþykktum FAO. Viðurkenning af hálfu GSSI staðfestir að íslensk vottun undir merkjum Iceland Responsible Fisheries stenst mat byggt á alþjóðlegum kröfum um fiskveiðistaðla og verklag.

GSSI er alþjóðlegur samvinnuvettvangur verslanakeðja, félagasamtaka, sérfræðinga og opinberra og alþjóðlegra stofnana. Markmiðið með starfsemi GSSI er að auka gagnsæi vottunar og auðvelda samanburð og efla þannig traust og stuðla að upplýstu vali í viðskiptum með vottaðar sjávarafurðir. Fyrirtæki sem eru félagar í GSSI hafa skuldbundið sig til að viðurkenna öll þau vottunarverkefni sem standast GSSI úttekt, þegar kemur að innkaupum á sjávarafurðum. Meðal þeirra eru verslunarkeðjur og fyrirtæki eins og Ahold Delhaize, Morrisons, Metro Group, High Liner Foods og Trident.

Vottunaraðili


Vottun á veiðum sem og rekjanleika er framkvæmd af óháðum þriðja aðila, en það er sú tegund vottunar sem gerir mestar kröfur um hlutlægni í mati á viðfangsefninu. Vottunarfyrirtækið sem hefur sinnt vottuninni, Global Trust Certification Ltd - SAI Global er faggilt skv. ISO staðli af alþjóðlega viðurkenndum faggildingaraðila  til að sinna vottun af þessu tagi.

Rekjanleikavottun

Rekjanleikavottun

Í kjölfar vottunar á veiðum á tilteknum fiskistofni geta öll fyrirtæki í virðiskeðjunni sótt um úttekt á rekjanleika til staðfestingar á uppruna sjávarafurða.

Lesa meira
Fyrirtæki með vottun

Fyrirtæki með vottun

Eftirtaldar starfsstöðvar hafa hlotið rekjanleikavottun og leyfi til að nýta auðkenni vottunar í sínu markaðsstarfi.

Lesa meira
Auðkenni vottunar

Auðkenni vottunar

Fyrirtæki sem hlotið hafa vottun á rekjanleika geta sótt um heimild til að nota auðkenni vottunar í markaðsstarfi.

Lesa meira